Kĩ năng CNTT trong dạy học trực tuyến, Kĩ năng CNTT trong xây dựng bài giảng dạy học qua truyền hình và Một số lưu ý về an toàn trong dạy học trực tuyến và dạy học qua truyền hình